2. Látlelet

fotó: Faludi Viktória · 2020. május 19., 17:30

Felmérés – a koronavírus-járvány hatása a nyomdaiparra

A koronavírus-járványnak komoly gazdasági hatása is van, amiben a nyomdák működése is veszélybe került. Az első kérdőívünket 168 válasszal zártuk, mad ezt a felmérést folytatva igyekeztünk követni a helyzet alakulását. Hálásan köszönjük annak a 81 céget képviselő kitöltőnek, aki a második felmérésben is szánt időt a válaszokra. A 2. felmérést összesen 108 cég töltötte ki, e válaszok összesítéséből született a csatolt pdf-ben olvasható összefoglaló.

Felmérés összegzését most is továbbítjuk a nyomda- és papíripar szakmai szervezeteinek (NYPSZ, PNYME, CSAOSZ, MGYOSZ és MLE). Köszönjük, hogy a szakmai érdekképviseleti szervezetek lobbi munkáját válaszaival támogatta!

MG-Latlelet2-2020-05-15.docx.pdf