Tudományos konferencia és kiállítás

BORSA GEDEON SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ÉS A RÉGI MAGYARORSZÁGI NYOMTATVÁNYOK 5. KÖTETÉNEK MEGJELENÉSE

  1. október 11.

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

10:00–10:10 Rózsa Dávidnak, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának megnyitója

ELSŐ ÜLÉS. A retrospektív nemzeti bibliográfia és a magyarországi tudományosság Elnök: Monok István, DSc, a MTA Könyvtár, Levéltár és Információs Központ főigazgatója

10:10–10:40 Kecskeméti Gábor, akadémikus, a MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója: A retrospektív nemzeti bibliográfia nemzeti humántudományi beágyazottságáról

10:40–11:10 Csorba Dávid, PhD, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója: A retrospektív nemzeti bibliográfia, mint a teológiai- és vallástörténeti kutatások nélkülözhetetlen alapja

11:10–11:40 Verók Attila, PhD, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: A retrospektív nemzeti bibliográfia és az erdélyi szász tudományosság

11:40–12:10 P. Vásárhelyi Judit, DSc: Borsa Gedeon hagyatéka

12:10–12:30 Hozzászólások, vita

12:30–12:50 ESSENTIA IN SCIENTIA. Könyvkultúránk kutatása az OSZK-ban. A 100 éve született Borsa Gedeon munkássága és a Régi Magyarországi Nyomtatványok bibliográfia című kamarakiállítás megnyitója (Garadnai Erika, PhD)

Ebédszünet

MÁSODIK ÜLÉS. Az 1671–1685 közötti hazai könyvtermés néhány tanulsága Elnök: Madas Edit, akadémikus

14:00–14:20 V. Ecsedy Judit, DSc: Hazai nyomdai körkép az adatok tükrében. 1671–1685

14:20–14:40 Perger Péter, PhD: Szövegváltozatok a sajtókorrektúrától az új kiadásig

14:40–15.00 Tóth Anna Judit, PhD: Bethlen Miklós ismeretlen előszava

15.00–15:20 Szvorényi Róbert, PhD: Pongrácz György művei az RMNY 5. kötetében

15:20–15:30 kávészünet

15:30–15:50 Kovács Eszter, PhD: A Cithara Sanctorum 1674-es és 1684-es kiadásainak új énekei (RMNY 3972, 4550)

15:50–16:10 Bánfi Szilvia, dr.: Az RMNY 1172-es tételéről az újabb felfedezések ismeretében. Mikor és milyen alkalomra nyomtatta ki Rheda Pál Balassi Bálint Szép magyar komédiáját?

16:10–16:30 Heltai János, DSc: RMNY 1511, 1562, 3080, 3765, 3769. Pázmány: Bizonyos okok és 17. századi értelmezései

16:30–16:50 Hozzászólások, vita

A Régi Magyarországi Nyomtatványok 5 kötete a konferencia napjától megvásárolható az Országos Széchényi Könyvtár könyvesboltjában. Kérjük, lehetőség szerint részvételi szándékát jelezze a következő e-mail címen: perger.peter@oszk.hu