Mozaikszók helyesírása

Faludi Viktória · 2018. március 7., 13:27

Egyre többször látom a PNYME vagy az NYPSZ nevét helytelenül, PNyME vagy NyPSz formában leírva. Aki bizonytalan lenne, hogyan is kell helyesen írni, vegye etalonnak az akadémiai helyesírási ajánlás idevágó részletét.

“A betűszókat, vagyis azokat a mozaikszókat, amelyek (a magyarban, esetleg már az átadó idegen nyelvben) valamely többszavas név elemeinek kezdőbetűiből alakultak, kétféleképpen írjuk.

a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen betűszóknak minden betűjét (a többjegyűeknek minden jegyét) nagybetűvel írjuk, mivel legtöbbször nagybetűvel kezdett szavakat képviselnek, például: BKK (= Budapesti Közlekedési Központ), DE (= Debreceni Egyetem), KSH (= Központi Statisztikai Hivatal), ELTE (= Eötvös Loránd Tudományegyetem), EMKE (= Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület), KMKSZ (= Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség), TESZ (= Társadalmi Egyesülések Szövetsége), UNESCO (= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).”

Forrás: http://helyesírás.mta.hu/helyesiras/default/akh12#F10_2