HUNGAROPACK STUDENT Csomagolástervezési Diákverseny

A CSAOSZ idén is megrendezi a HUNGAROPACK STUDENT Csomagolástervezési Diákversenyt. A részleteket a felhívásban tesszük közzé. A nevezési határidő 2021. március 05. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a CSAOSZ ezévi közgyűlésén, március végén kerül sor.

A Csomagolástervezési Diákverseny alapvető célja a csomagolástechnika szaktárgyat felsőfokú oktatás keretében tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók számára megméret-tetési lehetőség teremtése. Célunk az, hogy a szakmát még tanuló diákok ötleteinek, elképzeléseinek bemutatására lehetőséget adjunk és az arra érdemes munkák tervezőit díjazva tanulmányaikhoz ösztönzést nyújtsunk, szakmai közvélemény előtti bemutatá-suk révén pedig későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket javítsuk.

Az eddigi hazai diákversenyek résztvevői közül egy kivétellel minden évben neveztek hallgatók a Csomagolási Világszövetség WorldStar Student diákversenyére és minden esztendőben volt oklevéllel díjazott magyar hallgató.

Egy pályakezdő önéletrajzában azért ez nem mutat rosszul…

A verseny szervezője: a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), mint a Csomagolási Világszövetség (WPO) magyar tagja.

A nemzeti diákverseny kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség által szervezett WORLD- STAR STUDENT világversenyhez, így a hazai megmérettetésen elismert nevezések részt vehetnek a nemzetközi rendezvényen is, az ott meghatározott feltételek szerint.

A versenyre nevezhet egyéni nevező (hallgató), illetve kollektíva (hallgatói csoport), aki(k) felsőfokú tanulmányaikat folytatják és azt legkorábban 2021-ben fejezi(k) be.

Nevezni lehet: a pályázók által, a tanulmányi idejük alatt tervezett, grafika, makett formájá-ban kidolgozott ötletekkel, új csomagolószer, illetve csomagolási megoldásokkal. A verseny¬re 2020 augusztus után készült pályamunkákkal lehet nevezni.

Nem pályázhat az a hallgató, aki a nevezés tárgyát képező munkát főállású munkavi-szonya keretében alkotta.

Nevezési határidő: 2021. március 05.

Nevezési feltételek: - Egyéni nevező esetén kitöltött és aláírt, a nevezési határidőig a szervező részére eljutta¬tott nevezési lap és minta, makett, vagy tervdokumentáció, valamint ezek digitális válto¬zata, - Hallgatói kollektíva nevezése esetén – az előbbieken túl – meg kell jelölni egy közre-működőt, aki elismerés esetén a munkacsoportot a díjátadási ünnepségen képviseli, - A pályázó(k) diákigazolványának másolata (hallgatói jogviszonyának igazolása), - Nyilatkozat kitöltése arról, hogy a pályamű a résztvevő(k) szellemi alkotása, továbbá be-leegyező nyilatkozat arról, hogy bemutatási, szakirodalmi publikációs célra a nevezés do-kumentumait a szervező rendelkezésére bocsátja, - A nevezési lap információi jelentik a nevezés elbírálásának alapját, így a pályamű publi-kálása esetén a nevező leírása jelenik meg. A leírás nem lehet kevesebb 25 szónál és nem haladhatja meg a 200 szót.

Értékelési szempontok: A zsűri pontozással értékeli a nevezéseket, az alábbi szempontok mérlegelése alapján: - újszerűség, eredetiség, ötletesség, - megvalósíthatóság, kivitelezésre való alkalmasság, - környezetvédelmi megítélés, - a terv, makett kivitelezésének színvonala, - fogyasztói szempontok figyelembe vétele, - rendszerszemlélet megléte.

Az elismerés módja: A három legtöbb pontot kapott nevezés HUNGAROPACK Student 2021 Csomagolásterve-zési Diákverseny díjat, további színvonalas nevezések pedig elismerő oklevelet kapnak.

Eredményhirdetésre a CSAOSZ ezévi közgyűlésén, 2021. március végén kerül sor.

A részvétel feltételeiről további információ Pelczer Ágnes szervezőtitkártól kérhető (pelczera@csaosz.hu).

A verseny tájékoztatója, valamint a nevezési dokumentáció letölthető a CSAOSZ honlapjáról a www.csaosz.hu / csomagolási versenyek menüpontból.