Elhunyt Hujder Zoltán

Szomorúan osztjuk meg a hírt, hogy 2018. június 21-én, Hujder Zoltán, a Magyar Grafika szerkesztőbizottságának tagja hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. 2018. július 12-én, 11:45-kor a Rákoskeresztúri Köztemetőben vesznek végső búcsút tőle a gyászolók.

HUJDER ZOLTÁN 1986-ban, 38 évesen az akkori Csepeli Papírgyár flexónyomdájában ismerkedtem meg a technológiával. Az új beruházás vezetőjeként azt a feladatot kaptam, hogy minőségi flexónyomatokat (colort is) adjunk a hullámpapír fedőrétegként használt papírtekercseken. Mögöttem volt már egy nyomdász alapszakma elméleti és gyakorlati ismerete, egy megyei nyomda gyártás-előkészítői és termelésirányítói ismeretanyaga, valamint egy nyomdaipari üzemmérnöki diploma. Hála az akkori papírgyári üzemi vezetésnek, a szakma alapjait 1986-ban a legjobb helyeken kezdtük megtanulni. A formakészítés elméleti alapjait a DuPont cég Frankfurt melletti bázisán ismerhettem meg. A gyakorlati klisékészítés rejtelmeibe Csapó Péter vezetett be. A color flexónyomtatás szakmai fogásait az akkor már többszörös “DuPont szép nyomat verseny” győztes hamburgi Panterwell nyomdában tanultam meg. 1993-ban kilenc hetet töltöttem a Nordenia cég Bielefeld melletti csomagoló-anyagokat nyomtató flexóüzemében. Bár formakészítő szakon végeztem, az a véleményem, hogy egy sikeres szakembernek a flexótechnológiát a grafikai tervezéstől a színkivonat-készítésen, klisékészítésen és nyomtatáselméleti és gyakorlati ismereteken át a kész nyomtatott anyag feldolgozásáig végig ismernie kell, mert a szükséges összhangot csak így lehet megteremteni. A fordulópont a szakmai életemben a Panterwell cég nyomdájában volt. Itt döntöttem el, hogy maradok a flexó szakterületen, mert van benne szakmai perspektíva. A legnagyobb büszkeségem, hogy 1993-ban, a Kobusch Nordenía szadai nyomdájának indításakor a szakembergárda felvételét és Roll Peter úr irányítása melletti betanítását kaptam feladatul. Kezdő ofszetgépmestert, karosszérialakatost, kertészt stb. tanítottunk a szakma rejtelmeire. A vezetés megdöbbenésére a magyar szakemberek nagyon hamar elsajátították a szakma alapjait, s ma már a flexóiparban sokan közülük nagy elismeréssel övezett szaktekintélyként tevékenykednek. Mivel jelenlegi munkahelyemen flexó nyomdai alap-és segédanyagok kereskedelmével és szaktanácsadással foglalkozom, a megszerzett ismeretanyag továbbadását semmiféle provinciális nyomdai vagy gyártói érdek nem korlátozza. Szívesen megosztom tapasztalataimat az arra kíváncsiakkal. Úgy tapasztaltam, hogy a közös gondolkodás, szakmai problémák megoldása szellemiekben egyre gazdagabbá teszi magát a segíteni szándékozót is.