A Knerek Gyoma társadalmában

2020. szeptember 3-án, csütörtökön Dr. Erdész Ádám (MNL Békés megyei Levéltár igazgatója) tart előadást a Határ Győző Városi Könyvtárban a Knerek: Izidor és Imre Gyoma társadalmában betöltött szerepéről.

Dr. Erdész Ádám (MNL Békés megyei Levéltár igazgatója) előadása a Knerek: Izidor és Imre Gyoma társadalmában betöltött szerepéről. Könyvtárunk ápolja a Knerek emlékét, amelynek érdekében évente előadásokat is szervez, hogy a két nagyszerű, meghatározó szellemiségű lokálpatrióta Kner Izidor és fia Kner Imre munkássága, tevékenysége ne vesszen a feledés homályába, és azért, hogy a fiatalok is megismerjék őket. A Knerek szellemi öröksége Gyoma történetében, a nyomdászatban, az egyetemes kultúrában, a mai napig képviselendő örök érték. Dr. Erdész Ádám a téma legavatottabb ismerője. Kiváló, érdekfeszítő előadásai mindig nagy élményt nyújtanak. A programon a részvétel ingyenes.