Maczó Péter

1949-ben születtem, Budapesten. Nagyon szerettem az irodalmat, a történelmet és a rajzolást: újságíró szerettem volna lenni. A közgazdasági technikusi érettségi és egy sikertelen képzőművészeti felvételi
után kéziszedő tanulónak mentem. Életrem szóló, meghatározó döntés volt: találkozás a betűkkel és az alkalmazott grafikával. Friss nyomdamérnöki diplomámmal (Könynyűipari Műszaki Főiskola) Haiman György hívott a Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai tanszékére. Az elmúlt évtizedekben műhely-, majd ágazatvezető, intézetigazgató, a Grafikai stúdió egyetemi adjunktusa, napjainkban a Vizuális kommunikáció tanszék tanszékvezető-helyettese vagyok.
Tipográfusként az Európa, a Közgazdasági, a Corvina, a Műszaki, a Képzőművészeti és más kiadóknak több könyvet is készítettem. Tervezőgrafikusi pályámon több építészstúdió grafikai
arculatát terveztem (Buváti, Uvaterv, Váti, Materv). A Videoton Rt.
nyomokban még az 1989-ben készült arculatomat használja.
A Magyar Villamos Művek két éve lecserélte pályázaton nyertes
munkámat. A Magyar Energetikai Társaság és a Magyar Atomenergia Hivatal arculatát is elkészíthettem.
Tanulmányutak/workshopok az Iparművészeti Főiskola tanáraként: Tallin, Hannover, Berlin, Nantes... 1982 óta vagyok
tagja Művészeti Alap képzőművészeti szakosztályának: tervező-
grafikusként.
Számos grafikai és plakátbiennálén szerepeltem: Békéscsaba,
Krakkow, Brno, Lahti, Mons, Colorado (díjak: München, Budapest).
Két ízben lipcsei tanulmányi kurzus (Hochschule für Buchkunst und Grafik).
1985-től, első meghirdetésétől napjainkig a Magyar Iparmű-
vészeti Egyetem felsőfokú tipográfusképzésének vezetői feladatait is ellátom.
Több munkát készítettem a HVG megbízására, a Napi Gazdaság
logója és grafikai arculata meghívásos pályázaton született.
1989/90: az 1996-ra tervezett osztrák–magyar Budapest–Bécs
világkiállítás (Expo’96) grafikai menedzsere voltam. 1998 óta
több ízben A Szép magyar könyv verseny főzsűrijének tagja, három
ízben elnöke lehettem.
1999-ben másoddiploma: művészeti menedzser (Magyar
Iparművészeti Egyetem). 2002-től a Magyar Grafika tervezője és
művészeti vezetőjeként is dolgozom. 2004-ben a német Ludwig
Alapítvány ösztöndíját nyertem el.
2005: a nagyváradi Sapientia egyetem vendégtanára (írástörté-
net, tipográfia).
Harmadik diplomám: formatervező művész (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Intézet). Alapító tagja vagyok a Magyar Tipográfusok Egyesületének. Legutóbbi munkám egy szakmai könyv: A csomagolásról, amely megjelenésre vár.
Munkahelyem: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója,
egyetemi adjunktus, a Vizuális Kommunikáció Tanszék tanszékvezető-helyettese (oktatott tárgyak: tervezés, grafika szaktörténet,
tipográfia – elmélet és gyakorlat).