Dr. Madai Gyula

Dr. Madai Gyula okleveles vegyészmérnöki diplomáját 1970-ben kapta meg a Budapesti Műszaki Egyetemen. Később, vegyészmérnök-tanár, gazdasági mérnöki MSC szintű oklevelet is szerzett. A különböző hajlékony hordozóanyagok felületkezelésének elmélete és gyakorlata témában 1982-ben kapott műszaki doktori címet. A Papíripari Vállalat Csomagolóanyag-gyárban 1966-tól társadalmi ösztöndíjasként, 1970-től mér-nökként, 1972-től főmérnökként, 1984-től pedig igazgatóként dolgozott. Gazdasági vezetőként kiemelt figyelmet fordított a kutatás-fejlesztésre, a hazai hajlékony falú társí-tott csomagolóanyag-gyártás alapjainak lerakása vezetésével valósult meg. Irányítása alatt került Magyarországon bevezetésre többek között az árnyalatos fotopolimer nyomóforma-készítés, illetve nyomtatás, a csomagolóanyagok fémgőzölése és a koextruziós technológia. 1992-ben a Papíripari Vállalat központjába került termékigazgatónak és e feladatköre mellett a PV Kutatóintézet igazgatói feladatait is ellátta. A Dunapack megalakulását követően fejlesztésért és beruházásért felelős igazgató lett, majd a Duna-újvárosi Finompapírgyár társügyvezetői feladatait bízták rá. A gyár privatizációját követően vezetett útja – már ismert szaktekintélyként – külföldre, multinacionális csomagolószer-gyártóknál kapott szakmai feladatokat. Elsőként Oroszországba került, ahol 1994 és 1997 között a Viborgi Cellulóz és Papírgyár igazgatósági elnöke lett, majd útja Lengyelországba vezetett a Cofinec Polska ügyvezetői székébe. A cégfelvásárlá-sok nyomán előbb a Frantschach majd a Mondi kötelékébe került, műszaki és innovációs igazgatói munkakörbe. Mondinál eltöltött 12 éve is mozgalmasra sikeredett. Nevéhez fűződik a Kutatási és Fejlesztési Köz-pont megalapítása és 2006-2013 közötti operatív vezetése is – immáron Ausztriában. Egyik érdekes munkája a flexibilis csomagolóanyagok próbagyártásának támogatásához megvalósí-tott a tekercses, szélespályás ink-jet digitális nyomtatás kidolgozása volt. Ez idő alatt a csomagolás felbontása nélkül mikrohullámú készülékkel való főzés során a belső nyo-mást elvezető szelep kialakítása és működése, továbbá a lézeres könnyű nyithatóságot és visszazár-hatóságot lehetővé tevő megoldások témákban összesen 12 szabadalmat jegyez. A nyomdagép sebességcsökkentése nélküli digitális nyomtatással kialakított perszonalizáció techniká-jának kidolgozása is nevéhez fűződik. 2014 év eleji nyugdíjba vonulása óta főként a magyar kis- és középvállalkozásokat a csomagolószerek élelmiszer-biztonsági kérdéseiben segíti tanácsadóként, rendszeres előadója a csomagolással fogla-kozó rendezvényeknek, köztük a CSAOSZ konferenciáknak. Tudományos igényességgel megírt cikkeivel a szakmai ismeretek bővítését segíti, a CSAOSZ évkönyvét is két alkalommal gazdagította. A szakmai közéleti munkájában Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesületet segíti, hosszú ideig főtit-kár-helyettese, majd főtitkára volt, jelenleg az Ellenőrzőbizottság tagja.