Dr. Gara Miklós †

Iskola Nyomdászmesteri képesítést (1946), az Állami Műszaki Főiskola Nyomdász Tagozatán nyomdamérnöki okl. szerzett (1951), a BME-n doktorált (1960); a kémiai tudományok kandidátusa (1956).

Életút Az MTA–TMB-n Csűrös Zoltán aspiránsa (az Állami Műszaki Főiskola Szerveskémiai Technológiai Tanszékén, 1952–1955). A BME Vegyészmérnöki Kar Szerveskémiai Technológiai Tanszék tud. munkatársa és egy. adjunktusa (1955–1961), egy. docense (1961– 1962). A Felsőipari Könnyűipari Technikum technikumi tanára (1963–1972), a Könnyűipari Műszaki Főiskola Nyomdaipari Tanszék tanszékvezető főisk. tanára (1972. júl. 1.–1995. jún. 30.) és a Főiskola főigazgató-helyettese (1987–1991). Az MTA–TMB-n Csűrös Zoltán aspiránsa (1952–1955). A Nyomdász Kiadó főszerkesztője (1992-től), a Kossuth Nyomda Rt. (1993–1995) és a Szikra Lapnyomda Rt. igazgatóságának tagja (1995–2000). A Könnyűipari Minisztérium Műszaki Tanács Nyomdaipari Szakosztályának tagja (1955-től). Műanyag-kémiai kutatásokkal, műanyagokon végzett reológiai vizsgálatokkal, a nyomdafestékek reológiai tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozott; elsősorban az ún. PVC-paszták reológiai tanulmányozása terén ért el jelentősebb eredményeket. Új módszert dolgozott ki a zselatinálódás fokának meghatározására, ill. a másodrendű átalakulási pontok megállapítására (Höppler- féle konzisztométerrel). Kidolgozta a műanyag nyomólemezek magyarországi készítését, új nyomdaipari festékező hengereket fejlesztett ki. Nyomdaipari kézikönyvei (Nyomdaipari enciklopédia, 1977; Nyomdaipari ABC, 1987) a szaktudomány alapvető jelentőségű munkái.

Elismertség Az MTA Könnyűipari Bizottsága Nyomdaipari Csoportjának tagja (1953-tól). Az MTESZ Nyomda- és Papíripari Egyesülete választmányi tagja (1954-től), az Egyesület társelnöke (1972–1986).

Elismerés A moszkvai Nyomdaipari Egyetem díszdoktora (1992). Szakmai Kultúráért Emlékérem (1965), Tótfalusi Kis Miklós-díj (1979), az MTESZ Nagydíja (1998), Lengyel Lajos-díj (1974 és 1998).

Szerkesztés A Magyar Grafika főszerkesztője (1978–1998).

Főbb művei F. m.: Nyomdaipari festékező hengerek új alapanyagai. – PVC-nyomólemezek alkalmazása a nyomdaiparban. (Papír- és Nyomdatechnika, 1953) Műanyagok. Szerk. (Bp., 1956) PVC-paszták reológiai vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1956) Experimente über heimische Herstellung von nachchloriertem PVC. Csűrös Zoltánnal, Zsuffa Miklóssal. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1958) Makromolekuláris anyagok reológiai vizsgálata. 1–5. Többekkel. Az első két részt még Groszmann Miklós néven! (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1958–1960) Nyomdaipari segédanyagok vizsgálatára alkalmazott új mérőműszer. Csűrös Zoltánnal. (A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 3. Nemzetközi Konferenciája. Előadások. Bp., 1959) Szerves technológia. 2. Szerveskémiai alapfolyamatok. Egy. jegyz. (Bp., 1960) Hőmérséklet hatása PVC-folyadék rendszerekre. Csűrös Zoltánnal, Bertalan Györggyel. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1961) Fizikai tényezők hatása alilalkohol-akrilnitril kopolimerizációjára. Többekkel. – Alilklorid homo- és kopolimerizációja redox rendszerekkel. Csűrös Zoltánnal, Trézl Lajossal. (A BME Vegyészmérnöki Kar tudományos évkönyve. 1962. Szerk. Polgár Miklós, Varsányi György. Bp., 1962) Műanyagok a nyomdaiparban. (Bp., 1962) Gondolatok a műszaki előadásokról. (Magyar Grafika, 1962) Szintetikus szálasanyagok monomer kémiája és a szál-előállítás technológiája. (Bp., 1963) A nyomdafestékek tixotróp sajátossága. – Felsőfokú technikumi oktatás a nyomdaiparban. (Magyar Grafika, 1964) Alkalmazott kémia. 1–2. Felsőfokú könnyűipari technikumi jegyz. (Bp., 1965–1968 Főisk. jegyz. Új kiad. 1976 4. kiad. 1991) Szerveskémiai alapfolyamatok. Egy. jegyz. Csűrös Zoltánnal. (Bp., 1965 2. kiad. 1966) Kémiai gyakorlatok. Összeáll. (Bp., 1966) PVC-paszták szerkezeti szilárdságának reológiai vizsgálata. (Műanyag és Gumi, 1966) Ragasztás. Kőműves Andrással. (Magyar Grafika, 1967) Ragasztóanyagok vizsgálata. Djelloul, Matsával. (Magyar Grafika, 1968) Gondolatok az új gazdaságirányítási rendszerről, valamint szakoktatásunkkal kapcsolatos néhány problémáról. 1–2. (Magyar Grafika, 1969) Nyomtathatóság. 1–4. Többekkel. (Magyar Grafika, 1971–1972) Tenzidek polaritása és oldataik felületi feszültsége közötti összefüggés vizsgálata. Szatlmayer Gyulával. (IX. Kolorisztikai Szimpózium. 1972. okt. 16–19. Eger. Előadások. Eger, 1972) Nyomdaipari anyag- és gyártmányismeret és vizsgálat. Fizikai- és kolloidkémiai gyakorlatok. (Bp., 1972 új kiad. 1978) Színtan és színmérés. 1–2. Főisk. jegyz. (Bp., 1973–1976) Nyomdaipari objektív színmérés. (Magyar Grafika, 1974) Háromszínnyomó festékkel készült nyomatok színdifferenciája a rétegvastagság függvényében. Hóka Lászlóval, Schulz Péterrel. – Kezeletlen és kezelt polietilén fóliák nyomtathatóságának vizsgálata. Gáti Györggyel, Laknerné Hámori Verával. (Magyar Grafika, 1975) Nyomdaipari színmetrika. 1–4. Schulz Péterrel. (Magyar Grafika, 1975–1977) Nyomdaipari enciklopédia. Főszerk. Tipográfia és kötésterv Soproni Béla. 902, részben színes ábrával és fotóval. (Bp., 1977 2. kiad. 1979) Színmérési gyakorlatok didaktikai célkitűzései a KMF Nyomdaipari Tanszékén. Benyák Ferenccel, Schulz Péterrel. (Magyar Grafika, 1977) Fényérzékeny rendszerek megvilágítási idejének objektív meghatározása. Lengyel Péternével, Naszályi Gáborral. – Színek a nyomdaiparban. Schulz Péterrel. (Magyar Grafika, 1978) Az autotípiai nyomtatás kitöltési arányok szerinti színérzékenységének vizsgálata. Schulz Péterrel. – A festékterhelés-változás hatásának színtani vizsgálata magas- és ofszetnyomtatásnál. Lengyelné Endrédy Ildikóval, Oláh Istvánnal. – A nyomdaipari alap- és középfokú oktatás helyzete és feladatai. – Papírok festékfelvétele víz jelenlétében történő közvetett és közvetlen nyomásnál. Szőke Károlynéval. (Magyar Grafika, 1980) Nyomdaipar. (A könnyűipar. Műszaki-gazdasági alapok. Szerk. Vámos György. Bp., 1981) Toluolos alapú mélynyomó festékekkel készült nyomatok színtartományának meghatározása. Laknerné Hámori Verával, Scharnitzky Józseffel. (Magyar Grafika, 1982) Szakmai kémia. 1–2. Válogatott fejezetek a szerveskémiából és a műanyagkémiából. Összeáll. 8 melléklettel. (Bp., 1982 3. kiad. 1991) Nyomdaipari ABC. Főszerk. (Bp., 1987) Nyomdaipari elektronikus képfeldolgozás. (Bp., 1995) Amit tudni kell a nyomdaipari munkákról… Bevezetés a nyomdai termék-előállítás ismereteibe. Szerk. Grúber Miklóssal. (Bp., 1996) Montírozás. Szerk. (Nyomdaipari füzetek. Bp., 1996) Nyomdaipari enciklopédia. Főszerk. (Osiris kézikönyvek. 2. átd. kiad. 2001).

Irodalom Irod.: Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988) G. M. hatvan éves. (Magyar Grafika, 1988) Halálhír. (Népszabadság, 2000. máj. 3.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013