Benkő István

A Kossuth Nyomdában dolgozott, majd a debreceni Alföldi
Nyomda igazgatója haláláig. Élete egyik fő műve az, hogy iskolát teremtett a szónak abban a közvetlen értelmében, hogy a maga
köré gyűjtött fiatalokkal megértette a szakma lényegét, emberséget és tiszta erkölcsöt plántált beléjük. Élharcosa volt az ofszettechnika bevezetésének, a fényszedés üzemszerűsítésének. Egy
emberöltő alatt kétszer is alapjaiban változott meg a nyomdaipar
technikája és technológiája. Az elmúlt negyven év alatt többet
fejlődött, mint az azt megelőző négyszáz év alatt. Azok közé tartozott, akik az ipar technikai, technológiai fejlesztéséért, a kultúra
és a tudomány ápolásáért sokat tettek.